Byggnadsvård Östergötland

© Copyright 2014 - Nätverket för byggnadsvård i Östergötland


Nätverket för Byggnadsvård i Östergötlands län är en i Östergötlands län verksam ideell förening som drivs utan vinst-syfte. Föreningen bildades 26 mars 2014.


Föreningens ändamål är att främja samverkan mellan byggnadsvårdsföretag verksamma i Östergötlands län, t.ex. bygg- och hantverksföretag, arkitekter, konsulter och materialproducenter m.m.


Föreningens syften är att främja kompetensutveckling hos medlemsföretagen samt främja kunskapsutbyte mellan dessa genom utbildning, diskussion och utbyte med andra aktörer verksamma inom byggnadsvårdsområdet i Sverige och utomlands.


Föreningen kan även fungera som påverkare och/eller resurs inom byggnadsvård gentemot exempelvis myndigheter och fastighetsägare.


Föreningen bör väcka intresse för och främja kunskapen om byggnadsvård och hantverksyrken bland exempelvis gymnasieskolans elever, dess lärare och ledning. Detta ska ske i syfte att säkerställa kommande rekryteringsbehov. Nätverkets medlemmar ska i detta arbete vara öppna för att förmedla kunskap och väcka intresse genom att informera och erbjuda praktik i företag.