Byggnadsvård Östergötland

© Copyright 2014 - Nätverket för byggnadsvård i Östergötland

FÖRETAG

TJÄNSTER

Thornblads  Fönster- &  Trähantverk


 Lars Åke Thornblad


  013 299060


 Mail


 Hemsida

 Renoveringen av fönster är den dominerande tjänsten hos
 Thornblads   Fönster- & Trähantverk.

Jag renoverar företrädesvis äldre fönster, men alla typer är välkomna. Som Fönsterhantverkare vill jag hjälpa er fastighetsägare  att behålla era genuina fönster. Fönsterhantverkaren är på samma  gång både snickare, glasmästare och målare. Med gamla beprövade  material och renoveringsmetoder ser jag till att era gamla och  moderna fönster får ett nytt liv.

Era dörrar kan jag ge samma behandling som fönstren!

Jag använder bara naturliga linoljeprodukter, lokalt framtagen linolja, svensk ren linoljefärg och linoljekitt. Efter en riktigt utförd renovering är det enkelt att i framtiden hålla fönstren i gott skick utan en allt för stor arbetsinsats.

Jag vill också ge gamla och nya hus tillbaka sina ”förlorade” fönster och dörrar genom nytillverkning i rätt stil. Jag nytillverkar fönster och dörrar efter kundens önskemål.

Även andra snickerialster tillverkas efter kundens önskemål.

Det är lättare att få snickerier gjorda på vinterhalvåret då renoveringsjobben blir färre!