Byggnadsvård Östergötland

© Copyright 2014 - Nätverket för byggnadsvård i Östergötland

FÖRETAG

TJÄNSTER

Fönster- &  hantverk i Linköping AB


 Rikard Jarl

 0790740655


 Linda Karlsson

 0790770655


 Mail


 Hemsida

Fönster & Hantverk AB utför renovering, underhåll och nytillverkning inom byggnadsvård. Vi har kompetens inom trä, måleri, glas, järn och bly. Vi arbetar med fönster, portar, snickerier och andra byggnadsdelar. Vi arbetar i byggnader och miljöer med högt bevarandevärde, ofta under byggnadsantikvarisk kontroll. Våra kunder är fastighetsbolag, Svenska kyrkan, bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare. Under föregående säsong var vi 12 anställda. Kontakta oss gärna med förfrågan för idé, offert och utförande!